KORPUS
PARAMILITARNY
IC


Witamy

Korpus stowarzysza dojrzałych mężczyzn i kobiety, którzy w czasie wojny chcą być obrońcami swojej małej ojczyzny. Korpus dla swoich korpusowców proponuje również przygotowanie na czas kryzysowy i wyjątkowy. Korpusowiec szkoli się po to aby mógł(ła) obronić siebie, obronić swoją rodzinę i swój dom, obronić swoich sąsiadów, pomóc w obronie mieszkańcom dzielnicy oraz swojego miasta i jego okolicy.

Korpusowiec musi mieć własną broń czarno-prochową (co najmniej), musi umieć ją bezpiecznie obsługiwać, musi umieć zrobić do niej proch i kule. Korpusowiec musi mieć przeszkolenie survivalowe i medyczne oraz inne pozwalające na poziomie podstawowym porozumiewać się z innymi formacjami i służbami..

Kalendarz szkoleń

W programie:
- szkolenia i kursy co 4 tygodnie,
- raz na dwa miesiące ćwiczenia terenowe i manewry połączone z integracją,
- raz na kwartał spotkanie familijne z udziałem całych rodzin, ze specjalnym programem dla dzieci i młodzieży,
- w okresie urlopowym tygodniowe i dwutygodniowe obozy rodzinne w konwencji "strzelaj i odpoczywaj" to jest pobyt w ośrodkach wczasowych ze strzelnicą i placem treningowym z czasem wypełnionym zabawą w ASG, familijnymi manewrami i strzelaniem z broni czarnoprochowej oraz palnej.
 

Jestem zainteresowany wstąpieniem do Korpusu Paramilitarnego IC
- KONTAKT -