FKP – Formacje Korpusu Paramilitarnego IC

FKP - Formacja Korpusu Paramilitarnego IC

Na podstawie Statut § 16 - pkt 1. Strukturę organizacyjną Korpusu tworzy Komenda Korpusu oraz Formacje Korpusu Paramilitarnego IC.
pkt 2. Formacje Korpusu mogą być powoływane również poza terytorium Polski pełniąc rolę przedstawicielstw Korpusu w danym kraju.
pkt 5. .... . Na czele komendy formacji stoi Dowódca Formacji Korpusu Paramilitarnego IC.
pkt. 9. W zakresie szczegółowym zasady i tryb działania formacji określa Regulamin Organizacyjny Formacji uchwalony przez Komendę Korpusu.

Oznaczenia funkcji w Formacjach