Kontrwywiad Korpus

Komenda Formacji składa się z Dowódcy Formacji, zastępca Dowódcy, Szefa Sztabu Formacji i może być rozszerzona o dodatkowe dwie osoby funkcyjne. Członkowie Komendy Formacji na czas pełnienia funkcji zostają włączeni do Kontrwywiadu Korpusu oraz przechodzą szkolenie kontrwywiadowcze. Zakres szkolenia jest niejawny. Stopnie kontrwywiadu nie są tożsame z rangami Korpusowców i są stopniami mianowanymi. Każde 2 lata pracy na rzecz Formacji w Komendzie upoważnia członka Komendy do szkolenia kontrwywiadowczego wyższej rangi. Rangi kontrwywiadowcze są noszone razem ze stopniami korpusowymi w formie patek na kołnierzyku albo wyszyte na rękawach marynarki. Znaki kontrwywiadowcze można nosić tylko w czasie gdy dana osoba pełni funkcje w Komendzie Formacji.

Oficerowe Kontrwywiadu Korpusu Paramilitarnego

komandor_podporucznik_kontrwywiadu_korpsus_paramilitarnego_ic_128_2

Komandor podporucznik

Komandor podporucznik Kontrwywiadu Korpusu
komandor_porucznik_kontrwywiadu_korpsus_paramilitarnego_ic_128_2

Komandor porucznik

Komandor porucznik Kontrwywiadu Korpusu
komandor_kontrwywiadu_korpsus_paramilitarnego_ic_128_2

Komandor

Komandor Kontrwywiadu Korpusu

Admiralicja Kontrwywiadu Korpusu Paramilitarnego

kontradmiral_kontrwywiadu_korpsus_paramilitarnego_ic_128_2

Kontradmirał

Kontradmirał Kontrwywiadu Korpusu
viceadmiral_kontrwywiadu_korpsus_paramilitarnego_ic_128_2

Wiceadmirał

Wiceadmirał Kontrwywiadu Korpusu
admiral_kontrwywiadu_korpsus_paramilitarnego_ic_128_2

Admirał

Admirał Kontrwywiadu Korpusu