Sciezka Korpusowa

REKRUT KORPUSU

CORPS RANK: OR-0-0
To okres do 6 miesięcy w którym nowy Rekrut poznaje Korpus. Okres ten kończy przyjęcie do Formacji Korpusowców i uzyskanie stopnia Specjalisty Korpusu.

Korpus Specjalistów - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 1

korpus_paramilitarny_stopien_OR_1_1

SPECJALISTA KORPUSU

CORPS RANK: OR-1-1
Szkolenie: pierwsza pomoc, bezpieczna obsługa broni, zachowanie w korpusie.
Kurs: RODO - zakres podstawowy.
Techniki obrony: uchwyt za samą rękę / Rzut z wykręceniem nadgarstka i unieruchomienie.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_1_2

SPECJALISTA CZARNOPROCHOWY

CORPS RANK: OR-1-2
Szkolenie: techniki użycia broni czarnoprochowej, rodzaje broni, techniki produkcji.
Techniki obrony: uchwyt za rękaw i unieruchomienie.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_1_3

SPECJALISTA KOLEKCJONER

CORPS RANK: OR-1-3
Szkolenie: zagadnienia szkolenia do pozwolenia na broń sportową i kolekcjonerską.
Techniki obrony: uchwyt za samą rękę i rzut kontrolując głowę.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_1_4_

SPECJALISTA MEDYK

CORPS RANK: OR-1-4
Szkolenie: podstawy niesienia pomocy, różnice miedzy medycyną cywilną a pola walki.
Kurs: pierwszej pomocy przedmedycznej
Techniki obrony: uchwyt za dwie ręce i rzut ze zwrotem.

korpus_paramilitarny_stopien_OR_1_5_

SPECJALISTA PRZETRWANIA

CORPS RANK: OR-1-5
Szkolenie: 24 godziny survival w warunkach leśnych.

korpus_paramilitarny_stopien_OR_2_1

STARSZY SPECJALISTA ŁACZNOŚCI

CORPS RANK: OR-2-1
Szkolenie: sposoby łączności, zasady komunikacji radiowej.
Techniki obrony: uderzenie z góry w głowę i rzut kontrolując głowę.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_2_2_

STARSZY SPECJALISTA OBRONY

CORPS RANK: OR-2-2
Szkolenie: podstawowe akty międzynarodowe dotyczące obrony cywilów, zasady funkcjonowania obrony cywilnej.
Techniki obrony: uchwyt za przeciwną rękę i rzut w cztery strony.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_2_3_

STARSZY SPECJALISTA KOMUNIKACJI

CORPS RANK: OR-2-3
Szkolenie: praktyczne umiejętności komunikacji nie werbalnej połączone z taktyką szarą, czarną, zieloną.
Techniki obrony: uderzenie z góry w głowę i rzut z wejściem.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_2_4_

STARSZY SPECJALISTA OCHRONY

CORPS RANK: OR-2-4
Kurs: kwalifikowany pracownik ochrony.
Techniki obrony: uchwyt za rękaw i unieruchomienie.

korpus_paramilitarny_stopien_OR_2_5_

STARSZY SPECJALISTA HUMANITARNY

CORPS RANK: OR-2-5
Szkolenie: wprowadzenie do zagadnień pomocy humanitarnej.
Techniki obrony: uderzenie z góry w głowę i rzut z wykręceniem nadgarstka oraz unieruchomienie.
Udział: wybrane przez Korpus wydarzenie jako wolontariat przez co najmniej 5 godzin.

Korpus Podoficerów - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 2

korpus_paramilitarny_stopien_OR_3_1

SEKCYJNY

CORPS RANK: OR-3-1
Szkolenie: ewakuacja, kierowanie tłumem, kierowanie małym zespołem cywili.
Kurs: członek służby informacyjnej.
Techniki obrony: uderzenie z góry w głowę i unieruchomienie.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_3_2_

STARSZY SEKCYJNY

CORPS RANK: OR-3-2
Szkolenie: tworzenie mapy z najważniejszymi punktami w miejsce, w tym punkty zborne, magazyny żywności, punkty obserwacyjne, medyczne. Dodatkowo sporządzanie notatek służbowych i raportów.
Techniki obrony: uderzenie z boku w głowę i rzut z wejściem w bok twarzy.
Udział: 5 godzin woluntariatu jako szef sekcji wolontariatu.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_4_1_

DRUŻYNOWY

CORPS RANK: OR-4-1
Szkolenie: kierowanie kilkunastoosobową grupą cywili. Współpraca z innymi Korpusowcami.
Kurs: członek służby porządkowej.
Techniki obrony: uderzenie proste w klatkę piersiową i rzut.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_4_2_

PLUTONOWY

CORPS RANK: OR-4-2
Szkolenie: kierowanie kilkudziesięcioosobową grupą cywili. Zarządzanie zbiorowe, kierowanie grupą i praca w zespole. Kierowanie sekcjami i drużynami Korpusu.
Techniki obrony: uderzenie z boku w głowę i rzut w cztery strony.
Udział: całodzienny koordynator obiektu lub wyznaczonego obszaru wolontariatu.

korpus_paramilitarny_stopien_OR_5

SIERŻANT

CORPS RANK: OR-5
Szkolenie: najważniejsze zagadnienia kursu podoficera z Wojska Polskiego.
Techniki obrony: uderzenie z góry w głowę oraz psychologia sytuacji konfliktowej.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_6_

STARSZY SIERŻANT

CORPS RANK: OR-6
Kurs: kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ( KPP) .
Techniki obrony: obrona przed dowolnym atakiem chwytanym.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_7_

STARSZY SIERŻANT SZTABU

CORPS RANK: OR-7
Szkolenie: prowadzenie gospodarki kwatermistrzowskiej i prowadzenia sekretariatu oraz sztabu.
Udział: całodzienny koordynator działania wolontariatu na obszarze miasta/gminy.
Techniki obrony: techniki walki mieczem.

Korpus Chorążych - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 3

korpus_paramilitarny_stopien_OR_8_1

MŁODSZY CHORĄŻY

CORPS RANK: OR-8-1 (WO-1)
Kurs: kurs pedagogiczny.
Techniki obrony: obrona przed atakiem nożem technika 1.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_8_2

CHORĄŻY

CORPS RANK: OR-8-2 (WO-3)
Szkolenie: rozszerzona wiedza w wybranej dziedzinie z domeny Korpusu i nabycie uprawnień Specjalizacji Korpusu. Techniki obrony: obrona przed atakiem nożem technika 2.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_8_3

STARSZY CHORĄŻY INSTRUKTOR

CORPS RANK: OR-8-3 (WO-4)
Szkolenie: rozszerzona wiedza w wybranej dziedzinie z domeny Korpusu i nabycie uprawnień Instruktora Korpusu.
Techniki obrony: obrona przed atakiem nożem technika 3.
korpus_paramilitarny_stopien_OR_9_

STARSZY CHORĄŻY MISJI

CORPS RANK: OR-9 (WO-5)
Szkolenie: przygotowanie do udziału w zagranicznych misjach humanitarnych i obserwacyjnych.
Techniki obrony: trzech atakujących.

korpus_paramilitarny_stopien_OF_D

ASPIRANT OFICER

CORPS RANK: OF(D)
Szkolenie: savoir vivre, zasady zachowania na oficjalnych spotkaniach, podstawy tańca.

Korpus Młodszych Oficerów - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 4

korpus_paramilitarny_stopien_OF_1_1

MŁODSZY PORUCZNIK

CORPS RANK: OF-1-1
Szkolenie: skrótowe omówienie wybranych zagadnień z edukacji oficera Wojska Polskiego na podstawie podręcznika walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_1_2

PORUCZNIK

CORPS RANK: OF-1-2
Szkolenie: uzupełnienie wybranych zagadnień z edukacji oficera Wojska Polskiego na podstawie podręcznika walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_2_1

STARSZY PORUCZNIK

CORPS RANK: OF-2-1
Szkolenie: końcowe zagadnienia z edukacji oficera Wojska Polskiego na podstawie podręcznika walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych. Udział: całodzienna koordynacja wyznaczonej części "akcji" wolontariatu.

Korpus Oficerów - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 5

korpus_paramilitarny_stopien_OF_2_2

KAPITAN

CORPS RANK: OF-2-2
Szkolenie: zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, kościelnych i innych osób prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Korpus Starszych Oficerów - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 6

korpus_paramilitarny_stopien_OF_3

MAJOR

CORPS RANK: OF-3
Szkolenie: wywiad i kontrwywiad.
Kurs: kurs do licencji detektywa.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_4

MŁODSZY PUŁKOWNIK

CORPS RANK: OF-4
Szkolenie: strategia wojenna w biznesie.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_5_1

PUŁKOWNIK

CORPS RANK: OF-5-1
Szkolenie: podstawowe zagadnienia z sabotaż i terroryzm.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_5_2

STARSZY PUŁKOWNIK

CORPS RANK: OF-5-2
Szkolenie: zaawansowane zagadnienia z sabotaż i terroryzm.
Kurs: kierownik d/s bezpieczeństwa.

Korpus Generałów - na podstawie Statut § 5 pkt 4, ppkt 7

korpus_paramilitarny_stopien_OF_6

GENERAŁ MAJOR

CORPS RANK: OF-6
Szkolenie: zadania generałów.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_7

GENERAŁ MŁODSZY PUŁKOWNIK

CORPS RANK: OF-7
Szkolenie: dyplomacja i stosunki międzynarodowe.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_8

GENERAŁ PUŁKOWNIK

CORPS RANK: OF-8
Opracowanie treści na specjalistyczny temat o wielkości jednego arkusza drukarskiego do druku (około 22 strony) zgodnie z zasadami nadawania Dyplomu Docenta IChM-Cz.
korpus_paramilitarny_stopien_OF_9

GENERAŁ KORPUSU

CORPS RANK: OF-9
Ranga nadawana przez Sztab Korpusu za szczególne zasługi dla generałów pułkowników po okresie co najmniej 2 lat od nominacji.