202203300001

MARCIN KWIATKOWSKI

Ranga: STARSZY CHORĄŻY INSTRUKTOR

CORPS RANK NATO CODE: OR-8-3 (WO-4)

Przydział: Formacja Korpusu Paramilitarnego IC w Piszu

Funkcja w Formacji: Dowódca Formacji

Funkcja w Korpusie: Sędzia Sądu Korpusu

Status Korpusowca: AKTYWNY

UWAGI: brak.