Władze Korpusu

Od dnia 15 sierpnia 2022 roku w organach Korpusu pełnią funkcje poniżej wymienione osoby.
Komenda Korpusu Paramilitarnego
  • Marcin Kwiatkowski - Komendant Korpusu
  • Marcin Śmiech - Zastępca Komendanta Szef Szkoleń
  • Marek Dobrzycki - Szef Sztabu
  • Krzysztof Stańczykowski - Inspektor tradycji i uzbrojenia
Sztab Kontroli Korpusu
  • Marcin Kubas - Przewodniczący Komisji Kontroli
  • Marcin Łazarczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Kontroli
  • Aleksander Gedroyć - Członek Komisji Kontroli
  • Norbert Wójtowicz - Strażnik Honoru Korpusu
  • Edyta Rysiak - Sędzia Sądu Korpusu