Wyposażenie

Szary strój ułatwiający poruszanie w przestrzeni miejskiej.